logo MUDA Atheneum voor Podiumkunsten

MUDA Atheneum voor Podiumkunsten


Passie met grootste onderscheiding
  • Stacks Image 9991
  • Stacks Image 9993
  • Stacks Image 9995
  • Stacks Image 9998
Combineer je secundair onderwijs met je grootste passie

Het Kunst Secundair Onderwijs is misschien wel de minst bekende onderwijsvorm maar ongetwijfeld de meest te koesteren schat in het onderwijslandschap. Eenmaal men ons eindelijk ontdekt en alles gaat goed, willen leerlingen en ouders er nooit meer van terug.

Aan het Gentse MUDA studeer je voor je diploma secundair onderwijs en combineer je dat met een opleiding in muziek of dans op topniveau. Het is een uitdagende studiekeuze: je hebt tot 36 lesuren per week. Naast de algemene vakken - talen, wiskunde, aardrijkskunde enzovoort - die ook écht wel op niveau worden gegeven krijg je - naargelang je dichterbij je afstuderen komt - 14 to 20 kwaliteitsvolle uren per week muziek- en/of dansvakken en beschouwelijke kunstvakken zoals esthetica en kunstgeschiedenis.


Ons aanbod is uniek in België

Op het MUDA worden specialisaties aangeboden die op geen enkele andere kunsthumaniora voorkomen.
De musical-opleiding vanaf het eerste jaar is maar één voorbeeld. Productie & arrangement, songwriter, compositie, marimba, mondharmonica, ... zijn hoofdvakken die je nergens anders kunt kiezen.

In het MUDA | Kunstencentrum leef en werk je niet alleen samen met medeleerlingen van de andere studierichtingen. Je maakt ook kennis met de meest gekwalificeerde gastdocenten, muzikanten, ensembles, gastchoreografen, ... van over héél de wereld.

Stacks Image 10168

Kies voor de toonaangevende vooropleiding op de beste conservatoria van Europa
KSO Topschool

Klassieke Muziek
Hedendaagse Dans
Jazz en Popmuziek
Musical

Met een diploma van het MUDA op zak ben je op en top voorbereid op een masteropleiding aan de beste conservatoria en kunsthogescholen in binnen- en buitenland. Gent, Antwerpen, Brussel, Leuven, Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Bordeaux, Parijs, Keulen, Londen, Leeds, ... Onze afgestudeerden worden overal met open armen ontvangen; het MUDA is een kwaliteitslabel voor toptalent.


Of... beleef 'naar school gaan' gewoon op een totaal andere manier

Je zou de eerste leerling-pianist niet zijn die na het MUDA kiest voor een totaal andere hogeschoolopleiding of master aan de universiteit. Het welbevinden in het KSO is danig groot, dat àl je schoolvakken een plezier worden en je resultaten naar een hoger niveau worden getild.


VLOT BEREIKBAAR...
... EN MÉT INTERNATEN
Stacks Image 10201

Het MUDA | Kunstencentrum ligt in de gemeente Evergem, nabij Gent. Er is een treinstation en een tramhalte, én er rijden pendelbussen vanaf Gent-Sint-Pieters voor wie de aansluiting moeilijker ligt. Op internaat gaan kan in Oostakker of Gent.

Stacks Image 10383
Wanneer starten?

Op het MUDA | Kunstencentrum kun je al starten in de eerste graad secundair van het Einstein Atheneum voor Talen, Wetenschappen en Kunst. De artistieke opties muziek, musical en dans pro worden er ingericht door het MUDA en geven je - als je een onderscheiding behaalt voor je artistieke vakken - na het tweede jaar rechtstreeks toegang tot het KSO. Stel dat je na je tweede jaar de stap toch niet kunt of wilt zetten, dan kun je perfect doorstromen naar het ASO, op hetzelfde EINSTEIN Atheneum.

Op het MUDA Atheneum voor Podiumkunsten kun je inschrijven voor het derde, vierde, vijfde jaar en in héél erg uitzonderlijke situaties voor het zesde jaar secundair. Om vanuit een andere school en/of studierichting de stap naar het MUDA te zetten, organiseren we stages en audities. Zeker als je voorheen degelijke muziek- of danslessen hebt gevolgd in het DKO of ander kunstonderwijs, is langs deze weg 'instromen' absoluut haalbare kaart:

  • tijdens een stage kan het voor ons al erg duidelijk worden dat je bij ons thuishoort, en dan nemen we spontaan de beslissing om je toe te laten.
  • je neemt deel aan een auditie: als de jury bij jou talent, voldoende ambitie en technische capaciteiten ontdekt, ben je geslaagd en mag je inschrijven.
  • je bent niet geslaagd voor de auditie: in uitzonderlijke gevallen komt het voor dat we een kandidaat - die te weinig artistieke bagage heeft voor een bepaald instapjaar, maar wel veel talent vertoont - voorstellen om vrijwillig een studiejaar over te doen. De school kan de leerling vrijstellen voor vakken waarvoor hij reeds geslaagd was. Zo blijft er tijd en energie over om bij te benen.

VERVOLMAKING

Voor "late beslissers", die heel vaak op aanraden van een conservatorium nog één jaar of twee jaren extra voorbereiding op hun toelatingsproef willen meepikken, is er de vervolmaking: Je hebt een diploma secundair ASO, TSO of BSO op zak, maar je wenst je alsnog voor te bereiden op het hoger kunstonderwijs en dit eventueel te kunnen combineren met een andere dagelijkse verplichtingen, zoals je eerste job. Het MUDA biedt voor jou een oplossing. In het kader van levenslang leren heb jij namelijk recht op herinschrijving in de derde graad van het secundair onderwijs, op voorwaarde dat je in een andere onderwijsvorm instapt dan deze waarvoor je bent afgestudeerd. We vragen van jou niet meer en niet minder dan je te engageren voor minimum 18 lesuren per week. Je wordt vrijgesteld van de algemene vakken. We steken je lessenpakket in elkaar op basis van een proef, en we proberen het zo te clusteren, dat je minstens anderhalve dag per week vrij bent. Ben je getalenteerd, heb je al heel wat achter de kiezen en bereid tot hard werken, dan kun je bij ons in ijltempo de competenties trachten te behalen die hogescholen en conservatoria van je vragen op toelatingsproeven en audities.

Alle vervolmakingsleerlingen zijn, vanaf schooljaar 2018-2019, verplicht (vanuit de verificatie) het origineel oriënteringsattest 2de jaar 2de graad binnen te brengen. Op basis van dat attest zal de verificateur nakijken of ze als regelmatige leerling aan het MUDA kunnen ingeschreven worden. De vrijstelling van algemene vakken gebeurt op basis van het diploma secundair onderwijs.


Schoolveranderen

Wanneer je maar wil, kan je een hele dag of zelfs meer als 'gastleerling' op bezoek komen en actief deelnemen aan de lessen. Je wordt onmiddellijk opgevangen door de leraren én door je medeleerlingen. Neem contact op met ons en wij regelen het met de directie van jouw huidige school.

Na 1 september kun je nog altijd op het MUDA inschrijven. We organiseren voor jou een toelatingsproef op afspraak, zodat je zo snel mogelijk weet of je kunt starten bij ons of niet. Van 1 september tot 15 oktober en van 1 tot 15 januari zijn de beste periodes om van school te veranderen.

KOM ONS BEZOEKEN

Op zondag 6 mei van 10u tot 16u zetten we de deuren wagenwijd open voor ons jaarlijks Kunstenfestival / de Open dag MUDA SURROUND.


COMBINEREN MET JE MUZIEK- OF DANSSCHOOL

Stel, je wil graag op het MUDA inschrijven, maar je mag er niet aan dénken afscheid te moeten nemen van je muziek- of dansschool waar je al jaren les volgt. Je favoriete leraar - met wie je het al zo ver hebt gebracht - ziet je allicht ook niet graag vertrekken...

Het goede nieuws is, dat dat ook helemaal niet hoeft! Wij kunnen prima samenwerken met jouw academie, je dansschool, etc. We houden contact met je vertrouwde lesgever(s) en stemmen de violen perfect gelijk omtrent jouw opleiding!

Stacks Image 10311
"Innovativiteit, creativiteit, projectmatig plannen , voorbereiden en uitvoeren, uit je comfortzone komen, samenwerken, discipline en oefenen … en dat allemaal naast de gewone “algemene” vakken.
Volgens mij een meer dan zinvolle opleiding voor later!"
Philip Verstraete
sociaal bemiddelaar - voorzitter van Paritaire Comités
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Lid van de Raad van Bestuur van Scholengroep.Gent